Zoek hier uw vakman

Open

Om welke tuin gaat het?


Open

Oppervlakte van de tuin


Gebruiksvoorwaarden, Disclaimer & Privacy Statement
website zorgeloosbuitenleven.nl
Versie 11 november 2014

 

 1.    Algemeen

1.1
Deze gebruiksvoorwaarden, disclaimer en privacy statement (hierna te noemen: Voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door de website: www.zorgeloosbuitenleven.nl (hierna te noemen: zorgeloosbuitenleven.nl). Door het bezoeken van zorgeloosbuitenleven.nl stemt de bezoeker automatisch in met deze Voorwaarden.
1.2
zorgeloosbuitenleven.nl is een platform waar bezoekers in contact kunnen komen met een aangesloten hovenier, sierbestrater of tuinontwerper (hierna te noemen: aanbieder) in hun regio.
1.3
zorgeloosbuitenleven.nl is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Sales Promoters B.V (hierna te noemen: Sales Promoters), gevestigd in Haarlem en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60668970.

 

2. Beschikbaarheid website

2.1
Sales Promoters doet er alles aan om ervoor te zorgen dat zorgeloosbuitenleven.nl beschikbaar is en vrij is van enig technisch defect. Sales Promoters aanvaardt géén aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van het (tijdelijk) niet toegankelijk zijn van zorgeloosbuitenleven.nl

 

3.    Gepresenteerde Informatie

3.1   
Sales Promoters gaat zorgvuldig te werk bij het samenstellen en presenteren van informatie op zorgeloosbuitenleven.nl. Bezoekers kunnen echter op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door of via zorgeloosbuitenleven.nl aangeboden informatie. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op zorgeloosbuitenleven.nl geven geen recht op een financiële compensatie.

 

4.    Aansprakelijkheid contact en overeenkomst tussen aanbieder en bezoeker

4.1
Via zorgeloosbuitenleven.nl kan de bezoeker een offerte aanvragen. Nadat de bezoeker het offerteformulier heeft ingevuld zal Sales Promoters alles in het werk stellen om de via zorgeloosbuitenleven.nl verzonden informatie zo spoedig mogelijk door te geven aan de betreffende aanbieder. Sales Promoters aanvaardt echter géén enkele aansprakelijkheid mocht dit om technische of andere redenen niet (tijdig) mogelijk zijn.
4.2
Sales Promoters is géén partij in het contact en de overeenkomst tussen de aanbieder en de bezoeker. De voorwaarden van de desbetreffende aanbieder zijn op de overeenkomst tussen de aanbieder en de bezoeker van toepassing.
4.3
Sales Promoters accepteert géén aansprakelijkheid voor onduidelijkheden, misverstanden en dergelijke die in het contact tussen de aanbieder en de bezoeker kunnen ontstaan.
4.4   
Sales Promoters accepteert géén enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, dat het gevolg is van het niet of niet correct uitvoeren door een aanbieder van een overeenkomst, gesloten tussen aanbieder en bezoeker. 

 

5. Websites en diensten van derden

5.1
Op zorgeloosbuitenleven.nl kan verwezen worden naar een andere website of een andere website kan doorverwijzen naar zorgeloosbuitenleven.nl, bijvoorbeeld via een hyperlink. Sales Promoters aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of beschikbaarheid van andere websites waarnaar wordt verwerzen of die verwijzen naar zorgeloosbuitenleven.nl.

 


6.    Intellectuele eigendomsrechten

6.1   
Alle informatie op zorgeloosbuitenleven.nl valt onder het auteursrecht. Het is niet toegestaan informatie van deze site op enige wijze gedeeltelijk of geheel over te nemen, of in welke vorm dan ook te publiceren, zonder schriftelijke toestemming van Sales Promoters.

 

7.    Persoonsregistratie & Privacy Statement

7.1   
Sales Promoters respecteert de privacy van alle bezoekers van haar site. Sales Promoters neemt de wettelijke bepalingen dienaangaande zorgvuldig in acht. Bij het doorgeven van informatie via zorgeloosbuitenleven.nl worden alleen die gegevens doorgestuurd die nodig zijn om tot een contact en/of offerte te komen.
7.2   
Van bezoekers aan de website van zorgeloosbuitenleven.nl worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina's van de website of onze diensten. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te  optimaliseren.
7.3   
Sales Promoters behandelt door bezoeker verstrekte informatie vertrouwelijk en bewaart deze op een server, beschermd door een firewall. Sales Promoters gebruikt de gegevens uitsluitend zoals uiteengezet in deze Voorwaarden en zal deze gegevens niet verkopen of doorspelen aan een derde partij tenzij de bezoeker daartoe uitdrukkelijke toestemming heeft verleend, wanneer Sales Promoters daartoe wettelijk verplicht is of overgenomen wordt door een derde partij.
7.4   
Aanbieders die middels zorgeloosbuitenleven.nl contact hebben gehad met een bezoeker van zorgeloosbuitenleven.nl kunnen gegevens opslaan in bestanden. Sales Promoters is hierbij niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacy wetgeving door deze aanbieders.

 

8.    Cookies

8.1   
De website www.zorgeloosbuitenleven.nl  maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Wanneer de bezoeker de website op een later tijdstip opnieuw bezoekt, controleert de website of er op diens computer een cookie aanwezig is. Zorgeloosbuitenleven.nl  gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het verzamelen van gegevens met betrekking tot bezoekgedrag.
8.2   
Naast de cookies die door Zorgeloosbuitenleven.nl worden geplaatst kunnen ook cookies worden geplaatst door software van derden. Zoals cookies van Google voor Google Analytics of andere leveranciers. Die software wordt gebruikt voor analyse van het dataverkeer.

 

9.    Slotbepalingen

9.1   
Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
9.2   
Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarbinnen Sales Promoters gevestigd is.
9.3   
Als enige bepaling uit deze Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Voorwaarden aan. In dat geval zal Sales Promoters ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van deze Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
9.4   
Sales Promoters behoudt zich het recht voor de Voorwaarden aan te passen indien wijzigingen in het beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.
 

Sitemap Logo Lionhead Interactive